Postęp realizacji prac – Marzec 2018

Kontynuowano współpracę pomiędzy RETENCJAPL a IMGW-PIB w zakresie wyznaczania maksymalnych wysokości opadów oraz ich weryfikacji w oparciu o niezależne zapisy synoptyczne oraz obserwacje z deszczomierzy Hellmanna. Wprowadzano też na bieżąco niezbędne korekty opracowanych modeli fizykalnych typu IDF (Intensity-Duration-Frequency) w przypadkach wykrycia maksimów opadów fazowych, zakwestionowanych na etapie weryfikacji synoptycznej.

 

Etap weryfikacji maksimów wysokości opadów poszerzono także o nowy zbiór porównawczy. IMGW-PIB przekazał bowiem pierwsze pliki zawierające szeregi czasowe (o rozdzielczości 10 minut) z radarowymi estymatami opadów dla lokalizacji deszczomierzy projektu PANDa.

 

W czasopiśmie INSTAL ukazała się nasz artykuł pt.: Analiza struktury czasowej opadów maksymalnych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Dziękujemy Redakcji INSTAL za zgodę na zamieszczenie pełnego artykułu na naszym portalu. Jednocześnie zachęcamy wspólnie do lektury innych artykułów w czasopiśmie (informacjainstal.com.pl).

 

W celu szerszej popularyzacji projektu PANDa wśród praktyków podczas drugiej edycji konferencji Stormwater Poland 2018 (15 -16 marca 2018r.) w Gdańsku wygłoszono referat pt.: „Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi” (prezentacja dostępna pod adresem: https://stormwater.retencja.pl/wp-content/uploads/2018/06/Porzadkowanie-gospodarki-wodami-opadowymi_Pawel_Licznar.pdf ). W sposób praktyczny potencjał stosowania modeli PANDa prezentowano także podczas warsztatów: pt: „Od pomiaru do modelowania” oraz „Projektowanie na śniadanie”.

 

Z końcem miesiąca (26 marca) odbyło się we Wrocławiu spotkanie koordynacyjne pomiędzy zespołami realizującymi projekt PANDa ze strony IMGW-PIB oraz RETENCJAPL.

Powrót