Postęp realizacji prac – Październik 2017

Zakończona i zaakceptowana została formalnie I część prac wykonanych przez IMGW-PIB zgodnie z umową na realizację II etapu – Badania Przemysłowe.

 

Podjęto prace dotyczące wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zadanych przedziałów czasowych dla następnej grupy 40 stacji opadowych. Na bieżąco była prowadzona przy tym niezbędna korekta cyfrowych baz danych opadowych.

 

Opracowywano metodykę weryfikacji synoptycznej epizodów opadowych, w ramach, której analizowana będzie stratyfikacja atmosfery i sytuacja synoptyczna na różnych poziomach troposfery towarzysząca występowaniu opadów o maksymalnych natężeniach fazowych.

 

Podjęto także dyskusję nad alternatywną metodyką weryfikacji maksymalnych natężeń fazowych opadów z wykorzystaniem obrazowań z systemu radarowego POLRAD.

 

Zakończono prace analityczne dotyczące ustalenia wartości progowej w metodzie przewyższeń (ang. partial duration – PD, peak over threshold – POT) wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zbioru 100 analizowanych deszczomierzy. W podsumowaniu tych badań przygotowano maszynopis artykułu pt.: Kryteria wyodrębnienia opadów maksymalnych wyznaczonych metodą przewyższeń (POT) w projekcie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

W miesiącu tym spotkania robocze przedstawicieli spółki RETENCJAPL i IMGW-PIB odbywały się we Wrocławiu w dniach: 6.10.2017, 26.10.2017 oraz 27.10.2017.

Powrót