Postęp realizacji prac – Październik 2018

W miesiącu tym sfinalizowano zakup specjalistycznego oprogramowania do interpolacji przestrzennej empirycznych maksimów wysokości opadów fazowych dla różnych czasów trwania. Oprogramowaniem tym jest profesjonalny pakiet dedykowany analizom przestrzennym i geostatystycznym ArcGIS for Desktop z rozszerzeniem Geostatistical Analyst. Po instalacji oprogramowanie i zapoznaniu się z jego funkcjonalnością, rozpoczęto jego stosowanie do generowania map wysokości opadów miarodajnych o różnych czasach trwania i częstościach występowania dla obszaru Polski z wykorzystaniem metody odwrotnych odległości (ang. Inverse Distance Weighted – IDW).

 

Potencjał stosowania modeli opadowych PANDa prezentowano w odniesieniu do zmian klimatu 17 października w trakcie: I. Międzynarodowej Konferencji i Warsztatów „Nature Based Solutions for New Urban World”, organizowanej przez Centrum Naukowego Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W czasie konferencji wygłoszono referat pt: Retencja wód opadowych w środowisku miejskim w obliczu zmian klimatu, połączony z wyświetleniem WIDEO  reklamowym projektu PANDa.

 

 

Zrealizowany i skomercjalizowany został także model opadowy PANDa dla miasta Marki. Przekazane Zamawiającemu opracowanie obejmowało zarówno prosty i łatwy w stosowaniu model fizykalny (dla standardowych częstości opadów C=1 rok, C=2 lata, C=5 lat, C=10 lat), jak również bardziej zaawansowany model probabilistyczny, możliwy do stosowania praktycznie dla dowolnych wartości częstości C (prawdopodobieństw p).

 

 

Powrót