Postęp realizacji prac – Sierpień 2018

Pomimo okresu urlopowego starano się nie spowalniać tempa realizacji projektu. Kontynuowano analizę semiwariogramów empirycznych maksimów wysokości opadów fazowych dla różnych czasów trwania i prowadzono pierwsze próby generowania map maksymalnych opadów miarodajnych dla Polski z użyciem metod geostatystycznych (np. zwyczajnego krigingu). We współpracy z zespołem informatycznym prowadzono także testy opracowanego już kalkulatora niezbędnej objętości zbiorników retencyjnych wód opadowych, bazującego na modelach probabilistycznych opadów miarodajnych PANDa.

 

Miesiąc sierpień był także okresem intensywnych prac związanych z przygotowaniem promocji i wdrożenia projektu PANDa. Dnia 3 i 29 sierpnia 2018 r. przedstawiciele RETENCJAPL uczestniczyli w cyklu spotkań dotyczących przygotowania Standardów wód opadowych. Tworzenie pierwszych w Polsce standardów wód opadowych jest wspólną ideą RETENCJAPL i MWiK w Bydgoszczy i ma być tematem przewodnim współorganizowanej konferencji z cyklu BYDGOSKA RETENCJA +2050. Naszą intencją jest, aby w tworzonych wspólnie z zespołem ekspertów z różnych miast Polski standardach znalazły się jednoznaczne zapisy o konieczności stosowania w projektowaniu i modelowaniu systemów odwodnienia w Polsce aktualnych i wiarygodnych modeli opadowych, takich jak modele PANDa.

 

Cieszy nas także nadanie numeru doi: http://dx.doi.org/10.26491/mhwm/93595
kolejnemu artykułowi naukowemu powstałemu w ramach realizacji projektu PANDa:

 

Burszta-Adamiak E., Licznar P., Zaleski J.: Criteria for identifying maximum rainfalls determined by the peaks-over-threshold (POT) method under the Polish Atlas of Rainfalls Intensities (PANDa) project. Meteorology, Hydrology and Water Management, 2019, vol. 7, nr 1, 1-11.

 

W artykule dyskutowana jest szczegółowo metodyka wydzielania maksymalnych opadów fazowych na sieci 100 deszczomierzy w Polsce. Publikacja ta jest zatem realizacją dodatkowego, ale bardzo ważnego celu projektu PANDa, tj. stworzenia kompleksowej metodyki budowy modeli opadów miarodajnych w Polsce. Ponadto praca ta jest efektem, zapowiadanej jeszcze na wspólnym seminarium w maju, dalszej kontynuacji współpracy naukowej pomiędzy RETENCJAPL i IMGW-PIB w obszarze projektu PANDa.

 

Projekt PANDa to jednak nie tylko nauka, ale przede wszystkim praktyka wód opadowych w Polsce. Dlatego jeszcze bardziej cieszy nas komercjalizacja w tym miesiącu pierwszych modeli probabilistycznych opadów miarodajnych PANDa dla miasta Starogard Gdański. Cieszy nas bardzo, że znalazły one od razu zastosowanie w praktyce, tj. w weryfikacji rozwiązań nowo projektowanych systemów odwodnienia.

Powrót