Postęp realizacji prac – Styczeń 2018

We współpracy z IMGW-PIB kontynuowana była weryfikacja synoptyczna epizodów opadowych o maksymalnych warstwach przedziałowych (fazowych), na podstawie analiz zapisów stratyfikacji atmosfery i sytuacji synoptycznej na różnych poziomach troposfery. Kontynuowano też niezależnie prace dotyczące wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zadanych przedziałów czasowych dla kolejnej grupy 40 stacji opadowych. Dla stacji tych równolegle opracowano fizykalne modele natężeń deszczów miarodajnych.

 

Przygotowano metodykę wyłaniania optymalnych rozkładów teoretycznych prawdopodobieństwa, opisujących empiryczne rozkłady wartości maksymalnych wysokości opadów dla różnych czasów trwania na poszczególnych stacjach opadowych.

 

Ponadto dnia 15 stycznia, w biurze we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli RETENCJAPL oraz IMGW-PIB celem podsumowania dotychczasowych wyników i koordynacji dalszych prac w projekcie.

Powrót