Postęp realizacji prac – Wrzesień 2017

Zatwierdzona została ostateczna wersja oprogramowanie pozwalające na wyszukiwanie maksymalnych wysokości opadów dla zadanych przedziałów czasowych. Oprogramowanie to umożliwia opracowanie szeregów rozdzielczych maksymalnych przedziałowych wysokości opadów krótkotrwałych wyznaczonych dla całej hierarchii czasów trwania opadów równych: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360, 720, 1080, 1440, 2160, 2880, 4320 minut. Maksymalne przedziałowe wysokości opadów są wyznaczane z wykorzystaniem metod: największych wartości (ang. Annual Exceedance – AE) i przewyższeń (ang. partial duration – PD, peak over threshold – POT) oraz metody maksimów rocznych (ang. Annual Maximum – AM).

 

Oprogramowanie do wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów zostało zaimplementowane dla pierwszych 10 stacji opadowych. Dla stacji tych, w oparciu o uzyskane i zweryfikowane wyniki, przeliczone następnie na fazowe natężenia deszczów miarodajnych, opracowano fizykalne modele natężeń deszczów miarodajnych. 29 września odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki RETENCJAPL i IMGW-PIB we Wrocławiu, podsumowujący efekty realizacji projektu dla wspomnianych 10 stacji opadowych.

 

Rozpoczęto badania dotyczące ustalenia wartości progowej w metodzie przewyższeń (ang. partial duration – PD, peak over threshold – POT) wyszukiwania maksymalnych wysokości opadów dla zbioru 100 analizowanych deszczomierzy.

 

W ramach promocji Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), P. Licznar wygłosił referat pt.: Potencjał praktycznego wykorzystania modeli opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), na konferencji Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, Zakopane, 13-14.09.2017 r.

Powrót