Promocja PANDa podczas konferencji: Bydgoska retencja +2050

W dniach 22-23 czerwca 2017r. odbyła się Bydgoszczy konferencja Bydgoska retencja +2050 organizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp z o.o. przy współpracy z Retencjapl sp. z o.o.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Przedmiotem konferencji była dyskusja strategii odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych. Podczas konferencji, dyrektor projektu PANDa, dr hab. inż. Paweł Licznar wygłosił referat pt.: Aktualny i prognozowany model opadowy dla Bydgoszczy. W referacie tym podkreślona została konieczność aktualizacji i regionalizacji modeli opadowych w Polsce, a zarazem wskazano na duży potencjał wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie realizacji projektu PANDa do opracowywania prognostycznych modeli opadowych z adaptacją do zmian klimatu, zgodnych ze scenariuszami, zawartymi w 5 Raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Powrót