Promocja projektu PANDa podczas konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

W ramach promocji kolejnym miejscem, w którym będziemy informować o prowadzonym przez nas projekcie PANDa jest XII Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne. Konferencja ta będzie się odbywała w Radomiu w dniach 25-26 kwietnia.

Wykład poprowadzi Dyrektor projektu PANDa: dr hab.inż. Paweł Licznar.

Tytuł wykładu: „Wykorzystanie projektu PANDa do adaptacji do zmian klimatu polskich systemów odwodnienia.”

Powrót