Relacja z seminarium pt: „Methodological and scientific aspects of Polish IDF atlas (PANDa project) development”

Dnia 10 lipca 2017 br. w Mediolanie odbyło się seminarium pt: „Methodological and scientific aspects of Polish IDF atlas (PANDa project) development”. Gospodarzem seminarium był EcoHyS (ECOLOGY & HYDROLOGY  SCIENCES GROUP), grupa naukowa działająca przy Department of Civil and Environmental Engineering (DICA) Politecnico di Milano, pod kierunkiem Prof. Eng. Carlo De Michele. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Politecnico di Milano zainteresowani zagadnieniami hydrologii.

IMG_2019

Na wstępie seminarium dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr. przedstawił trzy krótkie prezentacje przedstawiające cele i zakres projektu PANDa, cyfrową bazę opadową i metodykę jej opracowania oraz zagadnienia związane z identyfikacją maksymalnych wysokości opadów dla zadanych czasów trwania i tworzeniem lokalnych modeli natężeń deszczów miarodajnych. W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja nad zaprezentowanymi zagadnieniami. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła idea komercjalizacji Atlasu PANDa w Polsce na wzór Atlasu KOSTRA. Takie rozwiązanie nie jest jak dotąd zaimplementowane we Włoszech.

Powrót