Spotkanie podsumowujące we Wrocławiu

26 marca odbyło się we Wrocławiu spotkanie grupy realizującej projekt PANDa. Podczas spotkania podsumowana została kolejna część działań wykonana przez IMGW-PIB. Omówione zostały najważniejsze kwestie oraz przeprowadzono planowanie prac uwzględniające zakończenie projektu z IMGW-PIB oraz wejście w kolejny etap projektu PANDa.

Powrót