Stormwater Poland 2018

W dniach 15-16 marca 2018 mieliśmy olbrzymią przyjemność gościć ponad 300 osób podczas II edycji konferencji Stormwater Poland 2018. Konferencja odbyła się w Gdańsku w budynku Muzeum II Wojny Światowej. Konferencja ta była kontynuacją pierwszej edycji „Stormwater Poland 2017”. Podstawowym walorem cyklu konferencji jest praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie są tylko problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

 

W proponowanych sesjach i panelach dyskusyjnych głos zabierają autorytety oraz praktycy w zakresie wód opadowych z Polski i z zagranicy. Celem wystąpień jest inspirowanie i prowokowanie Uczestników konferencji do ciekawej dyskusji, bez której postęp nie byłby możliwy. I właśnie jedną z takich prezentacji przedstawił dr inż. hab. Paweł Licznar prof. nadzw. PWr. – dyrektor merytoryczny projektu PANDa, której celem było przedstawienie korzyści wynikających z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów.

 

Streszczenie referatu znajduje się tutaj.

Powrót