Rewitalizacja terenu szkoły „tysiąclatki” w oparciu o zielono-niebieską infrastrukturę

 

 

Wyzwanie 

 

 

Niefunkcjonalne otoczenie szkoły, podtopienia budynku, asfaltowa przestrzeń uszczelnionego placu apelowego w letnich miesiącach sprzyjająca tworzeniu się wyspy ciepła, brak zieleni, brak miejsca spotkań młodzieży, konieczność zmniejszenia ilości powierzchni wymagających utrzymania to tylko niektóre wyzwania postawione przed projektantami.

W otoczenie szkoły mimo wielu starań dyrekcji i budowie orlika, brakowało spójności, a miejsca problemowe powodowały, że teren stawał się nieprzyjazny  i podlegał niszczeniu.

 

 

Rozwiązanie 

 

 

Wielobranżowa koncepcja projektowa wraz z PFU (Programem funkcjonalno-użytkowym) adresująca nie tylko zagospodarowanie deszczówki, ale też kompleksową przebudowę i reorganizację otoczenia szkoły, w której betonozę  i niefunkcjonalną przestrzeń zastąpi zieleń, ogród deszczowy i wielofunkcyjne tereny dla młodzieży. W projekcie wykorzystano dane z modelu opadowe PANDa. Przygotowane dokumenty stały się podstawą wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

 

Korzyści 

 

 

Zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem zieleni i jej zasilaniem deszczówką stało się pretekstem do zmian w zagospodarowaniu przestrzeni na bardziej przyjazną dla dzieci i młodzieży, a także poprawy ciągów komunikacyjnych, co jest kluczowe dla uczniów szkoły integracyjnej. „Odzyskano” dla uczniów zdegradowany teren placu apelowego, uzyskano zmniejszenie nagrzewania powierzchni, ograniczono podtopienia, a przy tym osiągnięto wzrost świadomości społecznej.

 

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Poznań do pobrania –>TUTAJ 

 

 

Szkoła podstawowa w Grudziądzu ma być w założeniu demonstratorem nowego podejścia miasta, wprowadzanego przez miejską spółkę wodociągową – MWIO w Grudziądzu – w którym priorytetem jest zagospodarowanie wody deszczowej  w miejscu opadu, z wykorzystaniem deszczówki i przy ograniczeniu jej odprowadzania do kanalizacji. Niejako „przy okazji” udało się zrealizować szereg innych korzyści: podjazdy dla wózków inwalidzkich (jest to placówka integracyjna), czy lepsze rozwiązanie strefy wejściowej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w otoczeniu budynku.

Powrót