Analizy systemu kanalizacji deszczowej i pozostałych systemów odwadniających w przypadku deszczy nawalnych na terenie zakładu produkcyjnego

 

Wyzwanie  

 

Zmiany klimatu to dla przemysłu wyzwanie: albo zagrożeniem są podtopienia i brak możliwości zrzutu wód do odbiornika, albo trudności w uzyskaniu wystarczającej ilości wody do celów produkcyjnych. Co zrobić, gdy niemal 90% inwestycji stanowi teren uszczelniony? Czy i jak retencjonować i wykorzystać deszczówkę? Czy teren przemysłowy może być przyjazny? Na jakie zagrożenie przygotowana jest fabryka? Czy produkcja jest bezpieczna? Czasem nawet krótki przestój to ogromne straty: rynku zbytu, zaufania klientów.

 

Rozwiązanie

 

Zbadaliśmy funkcjonowanie kanalizacji deszczowej oraz opracowaliśmy koncepcję rozwiązań zapobiegającą pod-topieniom na terenie zakładu produkcyjnego w Swarzędzu uwzględniając prognozy zmian klimatu. Przygotowaliśmy model matematyczny, aby uzyskać hydrogramy odpływu ze zlewni konieczne do zaprojektowania zbiornika retencyjnego tworząc. symulacje dla różnych prawdopodobieństw i czasów trwania deszczu. Zaproponowaliśmy także  system monitoringu i sterowania retencją w powiązaniu  z prognozami pogody i elastyczne podejście do etapowania inwestycji.

 

 

Korzyści

 

Zaprojektowano retencję z inteligentnym sterowaniem jej objętością, uzależnionym od prognozy pogody, optymalizując dzięki temu i dzięki modelowaniu matematycznemu koszty inwestycji.

 

 

 

Karta studium przypadku Zakładu przemysłowego do pobrania ->tutaj 

Powrót