Audyt dokumentacji projektowej zbiornika w Garwolinie

Cel projektu

Celem opracowania było wykonanie audytu dokumentacji projektowej Zbiornik Przeciwpowodziowy Retencyjny Przy Wildze w Garwolinie km 28+750÷30+000 opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Garwolin przez PRO.

Powrót