Dostarczenie kalkulatora doboru zbiorników PEHD dla firmy Uponor

Dostarczenie kalkulatora doboru zbiorników PEHD opartego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenia kalkulatora doboru zbiorników PEHD bazującego na danych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa), który zawiera aktualne informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

 

 

Opis projektu

Kalkulatory doboru zbiorników PEHD powstał we współpracy z firmą Uponor Infra, która jest wiodącym międzynarodowym dostawcą tworzywowych systemów rurowych dla infrastruktury podziemnej. Nasilające się w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak deszcze nawalne lub długotrwałe opady potwierdziły, że sieci kanalizacyjne nie są przystosowane do przyjęcia nadmiaru wody. Rozwiązaniem problemu może być stosowanie zbiorników retencyjnych wód opadowych. Kal-kulator doboru zbiorników retencyjnych PEHD umożliwia obliczenie wymaganej objętości retencji, a następnie dobór zbiorników Weholite o odpowiedniej średnicy i długości. W zależności od dostępnego miejsca i warunków zabudowy, narzędzie ułatwi dobór optymalnego rozwiązania do wymagań projektu.

Kalkulator dostępny jest w aplikacji WaterFolder www.waterfolder.com 

 

Powrót