Uruchomienie i personalizacji aplikacji RainBrain – Katowice

Cel projektu:

Celem projektu było uruchomienie systemu RainBrain dla użytkowanych przez Katowickie Wodociągi stacji meteorologicznych.

 

Opis projektu:

Realizacja projektu obejmowała konfigurację/modyfikację systemy RainBrain, który służy do wizualizacji danych opadowych. Dodatkowo przeprowadzone zostały czynności takie jak: replikacja bazy, import archiwalnych danych, konfiguracja stacji pomiarowej, implementacja lokalnego, istniejącego modelu opadowego dla miasta Katowice oraz potrzebne testy (wewnętrzen, synchronizacja baz danych oraz testy z udziałem Zamawiającego).

Powrót