Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, Pruszcz Gdański

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

 

Wyzwanie  

 

 

Miasto Pruszcz zdecydowało się wziąć udział w konkursie na dofinansowanie  ogłoszonym przez NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe”– tym razem nabór wyjątkowo został skierowany do miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Mniejsze miasta otrzymały szansę na otrzymanie dofinansowania na takich samych zasadach jak duże aglomeracje, przy utrzymanym warunku spełnienia szeregu merytorycznych wymogów.

 

 

Rozwiązanie

 

 

  • Uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu zawartości wniosku o dofinansowanie.
  • Wykorzystanie atlasu PANDa, sprawdzenie inwestycji modelem hydrodynamicznym i modyfikacja podejścia do inwestycji, co umożliwiło znaczne zwiększenie liczby punktów jakie przyznano inwestycji w konkursie według kryteriów merytorycznych.

 

 

Korzyści

 

 

  • Miasto pozyskało środki na realizację inwestycji na terenie o szczególnym znaczeniu strategicznym dla rozwoju.
  • Pozyskano dofinansowanie na około 85% wartości inwestycji, co przekłada się na oszczędność wydatków budżetowych miasta. Umożliwiono budowę całkowicie nowej infrastruktury na obszarze przewidzianym pod zabudowę przemysłową.
  • Powstająca sieć i zbiornik retencyjny będą przeciwdziałać skutkom zmian klimatu w czasie opadów nawalnych. Pomogą także zmniejszyć skutki suszy.

 

 

Zakres wykonanych prac:

  • Analiza i dostosowanie zakresu przedsięwzięcia oraz przygotowanie wniosku w celu zmaksymalizowania liczby punków w rankingu;
  • Opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym z wykorzystaniem modelu opadowego PANDa;
  • Przygotowanie wniosku i załączników;
  • Poprawne złożenie wniosku o dofinansowanie;
  • Nadzór nad wnioskiem w trakcie jego oceny przez NFOŚiGW.

 

 

Karta studium przypadku Pruszcz Gdański do pobrania -> tutaj

 

 

 

Powrót