Proiecte europene/PANDa

La începutul anului 2016 am primit finanțare europeană pentru proiectul PANDa, gândit să facă parte din sub-măsura 1.1.1 „Cercetare și dezvoltare industrială implementate de întreprinderi” (Programul Operațional de Creștere Inteligentă 2014-2020).

 

 

 

Scopul proiectului este de a dezvolta și implementa atlasul polonez de intensități de proiectare a precipitațiilor (Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych, PANDa). Platforma digitală PANDa este planificată ca o sursă actualizată și autoritară de informații privind intensitățile de precipitații de proiectare, facilitând proiectarea sistemelor de drenare și depozitare a apelor pluviale în Polonia.

 

Proiectul implică pregătirea unei baze de date privind precipitațiile în timp și analiza sa statistică pentru a determina intensitățile precipitațiilor de proiectare pentru 930 de orașe din toată Polonia. Intensitatea precipitațiilor va fi utilizată pentru a dezvolta un calculator online pentru intensitatea proiectării precipitațiilor. Proiectul este implementat în colaborare cu Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor – Institutul Național de Cercetare (IMGW-PIB).

 

 

Valoarea proiectului: 4,996,744.34 PLN

Valoarea co-finanțării: 3,303,523.40