Biura projektowe

Realizowana i spodziewana kolejna fala inwestycji związana z wodami opadowymi i roztopowymi wymusza wykonanie wielu prac koncepcyjnych i projektowych. Dotychczasowe metody projektowania mogą być wzbogacone lub zastąpione w niektórych elementach nowoczesnymi narzędziami jak Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), który urealnia wyliczenia inżynierskie dotyczące wód opadowych. Pierwsze zastosowania w wybranych miastach urealniły dotychczas stosowane wartości do poziomu wyliczonego na podstawie dużo bardziej bogatej bazy danych.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • biura projektowe