Digitalizacja – Usługi IT w sektorze wod-kan, monitoring opadów i regulatory przepływu

Skuteczne zarządzanie systemem odwodnienia i retencji wymaga rzetelnych danych oraz sprawnych narzędzi. Dane o opadach do projektowania najłatwiej uzyskać ze strony atlaspanda.pl, z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDaM. Możesz zwrócić się także do nas, gdy poszukujesz sprawdzonych regulatorów przepływu.

 

Z kolei dane z dostarczanych przez nas profesjonalnych i niezawodnych deszczomierzy lub stacji monitoringowych najlepiej zbierać i analizować w wyjątkowej i prostej aplikacji Rainbrain.

GIShub natomiast to prosta aplikacja typu SaaS (Software as a Service) składająca się z dwóch osobnych modułów. Pierwszy z nich – moduł opłat – pozwala na co-kwartalne obliczanie i deklarowanie opłat do Wód Polskich oraz zarządzanie opłatami dla mieszkańców. Moduł eksploatacyjny usprawnia inwentaryzację i zarządzanie majątkiem sieciowym, obejmując kanalizację sanitarną, ogólnospławną, deszczową, system retencji i rowów otwartych, a także wodociągów.
Jak prosto i efektywnie projektować i dobierać urządzenia przekonasz się na naszej platformie WaterFolder.com.

 

Tworzymy łatwe w obsłudze aplikacje wspierające zarządzanie w obszarze wod-kan. Z naszych rozwiązań korzystają miasta i spółki wodociągowo-kanalizacyjne, dzięki czemu realizowane procesy przebiegają w nich sprawnie, a działania oparte są o rzetelne lokalne dane opadowe z atlasu PANDa.

 

Od kalkulatorów przydomowej retencji, przez obliczanie zbiorników retencyjnych, pompowni, dobór rurociągów czy systemów rozsączających nasze kalkulatory i aplikacje wynoszą pracę inżyniera na wyższy poziom, pozwalając na skupienie się na kluczowych wyzwaniach, a nie powtarzalnych czasochłonnych czynnościach. Dzięki digitalizacji projektowanie i zarządzanie są znacznie prostsze!

 

Więcej o naszych usługach dowiesz się w zakładce: Realizacje
Wejdź na WaterFolder.com, aby zobaczyć jak proste może być projektowanie
Zapoznaj się także z ofertą deszczomierzy i regulatorów
Czym jest Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDa?