Drogi i parkingi

Wprowadzenie nowego Prawa Wodnego zobowiązuje administratorów dróg do ponoszenia opłat z tytułu utraconej retencji w obszarze miast, ale nie tylko. Zobowiązanie to dotyczy również administratorów dróg krajowych, czy autostrad oraz właścicieli dużych parkingów.
Kosztów wynikających z retencji utraconej można jednak uniknąć. Zwolnienia z opłat mogą być stosowane w przypadku retencjonowania i wtórnego wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

 

W tym zakresie świadczymy usługi doradcze oraz oferujemy zastosowanie naszych narzędzi do wyliczenia wysokości opłat.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Drogi krajowe, autostrady, tunele
  • Właścicieli dużych parkingów