Hotele, gastronomia

Branża hotelarska i gastronomiczna w Polsce od lat odnotowuje wzrosty. Liczne inwestycje w tym sektorze wymagają rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z dużych utwardzonych powierzchni. Coraz częściej stosowane są rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie deszczówki, bowiem część wody zużywanej na potrzebny prowadzenia obiektów gastronomicznych i hoteli można zastąpić właśnie wodą deszczową. Można jej używać do spłukiwania toalet, prania i nawadniania terenów zielonych. Dużą zaletą takiego wykorzystania wód opadowych jest odniesienie wyraźnych korzyści ekonomicznych w postaci zredukowanych kosztów eksploatacyjnych.

 

Pomagamy w osiągnięciu tego celu, poprzez profesjonalne doradztwo i wdrożenie rozwiązań z zakresu prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Hotele
  • Lokale gastronomiczne
  • Ośrodki wypoczynkowe
  • Centra sportowo-rekreacyjne