Miasta i Gminy

Zmiany klimatu oraz w jego konsekwencji coraz częściej występujące negatywne zjawiska takie jak powodzie czy podtopienia, wymuszają ze strony miast i gmin konieczność podjęcia odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie ich skutków. Konieczne jest aktywne działanie na rzecz zrównoważonej gospodarki wody deszczowej w polskich miastach.

 

Oferujemy pomoc w realizacji tego celu, poprzez dostarczanie kompleksowych usług dedykowanych miastom i gminom.

 

Usługi:

 

Łączymy specjalistyczną wiedzę fachową, innowacyjne podejście oraz rozwiązania i narzędzia inżynierskie, które pozwalają nam na rzetelne realizowanie projektów.

 

Sektor ten obejmuje:

  • Miasta i Gminy