Przemysł

Obszary przemysłowe takie jak specjalne strefy ekonomiczne, centra logistyczne, stocznie czy terminale kontenerowe cechuje bardzo duży obszar zlewni, który wymaga odwodnienia. Jego właściwe, a przede wszystkim skuteczne zaprojektowanie oraz wyposażenie w systemy odprowadzania i gospodarowania wód opadowych i roztopowych jest niezwykle istotnym elementem oraz szansą na wykorzystanie deszczówki zarówno do celów przemysłowych jak i do codziennego użytku.

 

Zgromadzona deszczówka może zaspokoić zapotrzebowanie nawet całego zakładu przemysłowego, bez konieczności korzystania z pobliskich źródeł wody. Ponadto stosowanie inteligentnych systemów sprawia, że woda opadowa jest także coraz częściej używana jest w instalacjach przeciwpożarowych, czy procesach produkcyjnych, gdy niewymagane jest zastosowanie wody użytkowej.

 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań mających na celu racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenach przemysłowych.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Strefy ekonomiczne
  • Centra logistyczne
  • Stocznie
  • Terminale kontenerowe
  • Fabryki
  • Kopalnie