Spółki wod-kan

Po wielu latach porządkowania i inwestowania w systemy kanalizacji sanitarnej i wodociągów coraz więcej spółek wodno-kanalizacyjnych zaczyna skupiać uwagę na kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Często wiąże się to z przejęciem systemów deszczowych na majątek spółki lub zleceniem przez miasto czy gminę ich eksploatacji. I choć spółki te są z założenia najlepiej przygotowane do takich zadań, mają sprzęt i doświadczenie w kanalizacji, to jednak odmienność systemu odwodnienia i retencji utrudnia sprawne podjęcie nowych wyzwań. Co więcej nie jest to system „zamknięty” lecz wymaga współpracy z szeregiem interesariuszy, prostowania zaszłości – od inwentaryzacji poprzez renowacje po inwestycje i wykorzystanie dofinansowań z UE. A przy tym jego działanie zależy od warunków opadowych i zmian klimatycznych. Ta sytuacja wymaga nowych narzędzi analitycznych i rozumienia warunków opadowych.

 

Co zatem oferujemy? Przygotowujemy projekty budowlane i wykonawcze w obszarze wód opadowych. Poprzedzamy je przygotowaniem koncepcji projektowych opartych o dane z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDa i modelowanie hydrodynamiczne. Często przedmiotem naszych prac jest jednak jeszcze wcześniejszy etap, w którym dokonujemy analiz i priorytetyzacji zlewni, porządkujemy informacje o sieci, przygotowując inwentaryzacje w oparciu o mapy zasadnicze i dane z systemów GIS, tak by podjęte działania inwestycyjne adresowały rzeczywiście najważniejsze problemy i pozwalały dobrze przygotować projekty pod dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych UE. Mamy w tym zakresie szereg sukcesów i wypracowane skuteczne metody działania.

 

Finalne projekty poprzedzamy analizą scenariuszy dla różnych opadów z użyciem modelowania hydrodynamicznego, gdyż każdy deszcz jest inny. Czasem groźne w mieście są ulewy, a czasem problem pojawia się dopiero, gdy po godzinnym opadzie wyczerpią się zdolności retencyjne i infiltracja w zlewni. Inaczej pada w Sopocie, a inaczej w Bydgoszczy czy Zakopanem. A może warto rozważyć budowę retencji zbiornikowej sterowanej w systemie SCADA uzależnionej od prognozy pogody? Dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, angażując się i poszukując rozwiązań opartych o wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naszego zespołu.

 

Wyspecjalizowaliśmy się także w ocenach wysokości i ustalaniu metodyki opłat ponoszonych do Wód Polskich za zrzut wód opadowych i utraconą retencję oraz pomagamy we wdrażaniu opłat od mieszkańców. Obok audytu opłat, stanowiących często poważną pozycję w budżecie, proponujemy stosowanie wyjątkowej aplikacji GIShub do zarządzania zarówno opłatami, ale też majątkiem systemu wod-kan. Prosta aplikacja w systemie SaaS (Software as a Service) pozwala zaoszczędzić sporo czasu na kwartalne obliczenia i wspomaga aktywną eksploatację.

 

Więcej o naszych usługach dowiesz się w zakładce: Realizacje
Pobierz przewodnik: Jak praktycznie zarządzać deszczówką w mieście czy gminie?
Wejdź na WaterFolder.com, aby zobaczyć jak proste może być projektowanie