Transport

Liczne inwestycje związane z modernizacją transportu takie jak: budowa lotnisk czy dworców kolejowych wymagają rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z dużych utwardzonych powierzchni. Rozwiązanie problemu i wypełnienie warunków technicznych, wymaga wykonania stosownych przeliczeń ilości wód opadowych, uzyskania pozwoleń wodnoprawnych oraz zgody operatorów systemów odwodnienia na ich terenie.

 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań mających na celu racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w branży transportowej takie jak:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Transport lotniczy – lotniska
  • Transport morski – porty morskie