Wodociągi

Problemy wód opadowych i roztopowych w związku z nowym Prawem Wodnym, a także zaostrzeniem i sparametryzowaniem relacji ze środowiskiem, są coraz częściej skierowane do firm wodociągowych.

Jest to spowodowane posiadaniem przez nie sprzętu specjalistycznego i kadry mogącej się poruszać w urządzeniach kanalizacji deszczowej. Dotychczasowe ograniczenie tej aktywności wiązało się głównie z brakiem możliwości finansowania, utrzymania i eksploatacji systemów wód opadowych i roztopowych, jak również z opłatą za wody i ścieki (zakaz subsydiowania skrośnego). W związku z nową definicją wód opadowych i roztopowych traktowanych zgodnie z dyrektywą europejską jako zasób wody pitnej i wody powstałej z opadów atmosferycznych, odwodnienia i utrzymanie kanalizacji deszczowej stają się dodatkową usługą wynagradzaną ekwiwalentnie do korzyści uzyskiwanych przez właścicieli.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
  • Firmy świadczące usługi w sektorze wod-kan