Wykonawcy

Dla wykonawców branży sanitarnej i budowlanej oferujemy pomoc w doborze odpowiednich urządzeń wodno-kanalizacyjnych wymaganych w projekcie. Właściwy dobór urządzeń takich jak np. regulatory przepływu przy zbiorniku retencyjnym, jest elementem niezbędnym w celu uniknięcia zagrożeń takich jak: powodzie, cofki czy podtopienia kanalizacji.

 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i doboru rozwiązań mających na celu racjonalne, zgodne z projektem gospodarowanie wodami opadowymi na terenach planowanych inwestycji.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Firmy wykonawcze
  • Przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe