Zarządy Dróg i Zieleni

Nowe Prawo Wodne zobowiązuje administratorów dróg do ponoszenia opłat z tytułu utraconej retencji przede wszystkim w obszarze miast. Można jednak takich kosztów uniknąć. Zwolnienia z opłat mogą być stosowane w przypadku retencjonowania i wtórnego wykorzystania wód opadowych. W tym zakresie świadczymy usługi doradcze oraz oferujemy zastosowanie naszych narzędzi do wyliczenia wysokości opłat.

 

Usługi:

 

Sektor ten obejmuje:

  • Zarządy Dróg i Zieleni