Szkolenia i warsztaty

Realizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, których program, tematykę oraz czas trwania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Prowadzący nasze szkolenia to eksperci z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, którzy chętnie podzielą się z Państwem wiedzą, know-how oraz wnioskami z codziennej praktyki. Dodatkowo naszą działalność wspiera Komitet Naukowy, na który składają się najlepsi eksperci w zakresie wód opadowych z Polski i zagranicy.

 

Proponowane tematy szkoleń/warsztatów:

 

 1. Wody opadowe w administracji
 2. Efektywne zarządzanie wodami opadowymi i przygotowanie projektów inwestycyjnych pod dofinansowanie ze źródeł UE
 3. Gospodarowanie wodami opadowymi w mieście: opłaty, utrzymanie, inwestycje
 4. Mapa drogowa finansowania zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi: od przejęcia, przez inwestycje, po bieżące utrzymanie
 5. Skuteczne zarządzanie projektami retencyjnymi: wsparcie techniczne projektów zarządczych i wprowadzenie do modelowanie hydrodynamicznego

 

PRZYKŁADOWE SZKOLENIE>> KLIKNIJ TUTAJ

 

Jakie gwarantujemy korzyści?

 • Zdobycie praktycznej wiedzy od doświadczonych ekspertów,
 • Praca w formule warsztatowej umożliwiająca dyskusję wokół bieżących problemów i potrzeb,
 • Program każdorazowo dostosowany do potrzeb Klienta,
 • Szkolenie w siedzibie Klienta lub w innym uzgodnionym z Klientem miejscu.

 

 

Nasze szkolenia i warsztaty kierujemy do:

 • Firm komercyjnych,
 • Władz oraz pracowników urzędów gminnych, miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich,
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych,
 • Przedstawicieli organizacji i instytucji, które zajmują się rozwojem obszarów wiejskich i miejskich.

 

Miejsce szkolenia:

W siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Klientem miejscu.

 

Prowadzący szkolenia:

JACEK  ZALEWSKI

Dyrektor Działu Realizacji Projektów

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy RETENCJAPL w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

TOMASZ GLIXELLI

Kierownik Działu Projektowania

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Prowadzi Dział Projektowania w RETENCJAPL w Krakowie. Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodnej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych prowadząc projekty infrastrukturalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych.

 

Dowiedz się więcej >>KLIKNIJ TUTAJ

Realizacje