Kompleksowa organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów

Organizacja zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych wydarzeń branżowych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, projektantów systemów odwodnieniowych, czy firm związanych z gospodarką wodno-ściekową. Jednym z nich jest cykliczna konferencja „Stormwater Poland”, której pierwsza edycja zgromadziła aż 240 uczestników z całego świata.

 

Posiadamy wybitny, specjalistyczny Komitet Naukowy, na który składają się najlepsi eksperci w zakresie wód opadowych z Polski i zagranicy.

 

Szkolenia przeprowadzamy głównie w związku z dostawa urządzeń oraz usług. Pozostajemy z Klientami w stałym kontakcie po realizacji kontraktów usługowych i sprzedaży urządzeń.
Nasze warsztaty kierujemy w stronę umiejętnego połączenia aspektów praktycznych i technicznych.

 

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • okazja do wymiany doświadczeń,
 • możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych, które mogą prowadzić do wieloletniej współpracy.

 

Odbiorcy:

 • Miasta i Gminy
 • Wodociągi
 • Zarządy Dróg i Zieleni
 • Przemysł
 • Sieci handlowe
 • Biura projektowe
 • Deweloperzy
 • Wykonawcy
 • Transport
 • Hotele i gastronomia
 • Oświata i służba zdrowia
 • Drogi i parkingi
Realizacje