Strategia zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi

Stanowi program ogólny działalności długoterminowej w obszarze wód opadowych i roztopowych.
W zakresie woir strategia obejmuje:

 • ocenę techniczną i funkcjonowania systemu
 • propozycje nowych narzędzi inżynierskich
 • poprawy bezpieczeństwa (obszary środowiskowe)
 • priorytety inwestycyjne i finansowanie inwestycji
 • optymalną organizację operatora (strukturę organizacyjną) lub usługi
 • analizę ekonomiczną optymalnego prowadzenia działalności
 • propozycje finansowania, utrzymania i eksploatacji (opłaty-budżet) – elementy polityki społecznej

 

Elementem specyficznym w strategii powinna być wizja działań ekonomicznych związanych z pokryciem kosztów i zabezpieczeniem funkcjonowania.

 

Korzyści:

 • Kompleksowe opracowanie od inwentaryzacji po gotowy projekt rozwiązań zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi

 

Odbiorcy:

 • Miasta i Gminy
 • Wodociągi
 • Zarządy Dróg i Zieleni
 • Przemysł
 • Sieci handlowe
 • Biura projektowe
 • Deweloperzy
 • Wykonawcy
 • Transport
 • Hotele i gastronomia
 • Oświata i służba zdrowia
 • Drogi i parkingi
Realizacje