Warunki techniczne – doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji

Coraz intensywniejsze deszcze oraz gwałtowny rozwój miast i metropolii wskazują na konieczność  nowego podejścia do warunków technicznych odwadniania utwardzanych terenów.

Chcąc ograniczyć zalania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych lub zminimalizować ich skutki, proponujemy przyłączyć się do naszych działań i wykorzystać ich efekty.

 

Wzorem niemieckiego Atlasu  „KOSTRA” we współpracy z IMGW przygotowaliśmy– Polski Atlas Natężeń Deszczów –PANDa, który stanowi nowoczesny warsztat analizy statystycznej określający modele natężeń miarodajnych dla 100 deszczomierzy w Polsce z 30-lecia (1986-2015).

Otrzymane w ramach PANDy wartości istotnie różnią się od wyliczonych dotychczasowymi metodami i pozwalają w bardziej rzetelny sposób określać dane wyjściowe do obliczeń projektowych.

 

Etap wydawania warunków technicznych ma bowiem istotny wpływ na docelowe rozwiązania projektowe i parametry rozbudowywanych obecnie systemów. Średnice rurociągów, objętości wyliczonych zbiorników retencyjnych powinny chronić system przed zbyt szybkim wypełnieniem, a Inwestorom dawać bonus w postaci zmniejszonych opłat za usługi wodne.

 

W przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy oferujemy konsultacje lub bezpośrednie punktowe wyliczenia opadów.

 

Korzyści:

  • rzetelne dane wyjściowe do obliczeń projektowych,
  • ograniczenie ryzyka oraz skutków zalania terenów zurbanizowanych.