Inwentaryzacja, GIS, opłaty za wody opadowe

Pomagamy zmierzyć się z wyzwaniami nowoczesnego zarządzania infrastrukturą systemów kanalizacji otwartej (rowami, ciekami) i zamkniętej (przewodami i kanałami). Nasze usługi często zaczynają się od inwentaryzacji systemu i wprowadzeniu danych do bazy informacji przestrzennej GIS, na przykład z użyciem aplikacji  GIShub. W wielu miejscach brak informacji o sieci, pokryciu terenu, uszczelnieniu, lokalizacji obiektów jest podstawową barierą, której skutkiem jest nieefektywność w adresowaniu problemów z deszczówką, zarówno w kanalizacji ogólnospławnej jak i deszczowej, lub zwiększone koszty i trudności organizacyjne. Ważne jest, aby wiedza pracowników eksploatacji o systemie była łatwo dostępna dla różnych działów w organizacji i pozwalała na podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych lub utrzymaniowych.

 

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu i modelowaniu hydrodynamicznym, a także współpracy z zarządcami infrastruktury, nasze podejście do inwentaryzacji (paszportyzacji) jest racjonalne i praktyczne. Oferujemy usługę dopasowaną do potrzeb, zoptymalizowaną. Nastawiamy się na długotrwałą współpracę, dzięki której zarządzający infrastrukturą uzyskują realne korzyści.

 

Pomagamy w procesie wprowadzania opłat, przygotowując symulacje w modelu finansowym lub wdrażając oprogramowanie GIShub w module opłat.

 

Dzięki naszym audytom opłat z odprowadzanie wód opadowych do wód miasta osiągają realne korzyści, wynikające z poprawnego i optymalnego ich obliczania i płatności do Wód Polskich. Warto zwrócić uwagę, że Prawo Wodne nie precyzuje metody obliczania opłaty zmiennej, a jej poprawne wyliczenie jest odpowiedzialnością płatnika.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz, jak osiągnąć konkretne korzyści finansowe realizując obowiązek opłat lub przygotowując operaty wodnoprawne. Dobry operat to konkretne oszczędności i ograniczenie ryzyka.