Modelowanie i koncepcje

Koncepcje i projekty opieramy o modelowanie hydrodynamiczne i analizę wielu scenariuszy opadu i wariantów rozwiązań, tak by wybudowana infrastruktura spełniła swoje zadanie. Łączymy specjalistyczną wiedzę z codzienną praktyką inżynierską i wielobranżowym podejściem.

Model hydrodynamiczny opisuje odpływ ścieków w kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej w kanałach otwartych, zamkniętych przy przepływie grawitacyjnym lub ciśnieniowym uwzględniających zmienność w czasie spływu wód opadowych oraz nieustalonego przepływu ścieków w kanałach i obiektach kanalizacyjnych. Symulacje mogą dotyczyć sieci projektowanych oraz istniejących.

 

Korzyści:

  • Zarządzanie siecią,
  • Zlokalizowanie przeciążonych elementów sieci,
  • Możliwość odciążenia sieci,
  • Możliwość symulacji sieci dla różnych natężeń deszczów,
  • Identyfikacja obszarów podatnych na wylanie kanalizacji,
  • Analiza rezerw przepustowości poszczególnych kanałów,
  • Określenia wielkości spływu wód opadowych, co jest niezbędne do wyznaczenia wielkości stawki za wody opadowe.

 

Realizacje