Model opadowy +2050 – uwzględniający zmiany klimatu

Opracowanie to zawiera lokalny model prognozowanych opadów deszczu (natężeń deszczów miarodajnych) do 2050 roku dla miasta (lub danego obszaru). Model jest zgodny ze scenariuszami przygotowanymi przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) i stanowić może materiał wyjściowy dla opracowań koncepcyjnych i planów rozbudowy systemów odwodnienia. Ponadto stanowić może element strategii miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

 

Korzyści:

  • model przygotowany zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC)
  • model ten jest źródłem danych dla opracowań koncepcyjnych i planów rozbudowy systemów odwodnienia w dalekiej perspektywie czasowej (rok 2050) oraz dokumentów strategicznych w zakresie przygotowania do zmian klimatu

 

Odbiorcy:

  • Miasta i gminy
  • Wodociągu
  • ZDiZ
  • Przemysł
  • Drogi i parkingi
  • Transport
  • Biura projektowe
Realizacje