Model opadowy PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów)

Opracowanie to zawiera aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.

 

Podstawą dla modelu są aktualne dane opadowe z okresu 30 lat, zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe.

 

Korzyści:

  • aktualny model, bazujący na rzeczywistych danych z 30-lecia
  • rzetelna podstawa do projektowania oraz modelowania pracy systemu odwodnieniowego oraz systemu hydrologicznego miasta

 

Odbiorcy:

  • Miasta i gminy
  • Wodociągu
  • ZDiZ
  • Przemysł
  • Drogi i parkingi
  • Transport
  • Biura projektowe
Realizacje