Dobór regulatorów przepływu

Dobór regulatorów przepływu polega na dostosowaniu punktu pracy urządzenia pod oczekiwania oraz dane uzyskane od projektanta/wykonawcy. Każdorazowo urządzenie dobierane jest indywidualnie do zadanych parametrów wyjściowych. Odpowiedni dobór urządzenia jest czynnością niezbędną w celu uniknięcia zagrożeń takich jak: powodzie, cofki czy podtopienia kanalizacji. Ponadto pozwala na zastosowanie pomp o mniejszych parametrach pracy.

 

Do odpowiedniego doboru potrzebne są dane takie jak:

  • oczekiwane natężenie odpływu z regulatora
  • dopuszczalna wysokość piętrzenia ścieków nad regulatorem
  • średnica rurociągu odpływowego

 

Korzyści:

  • odpowiednio dobrany regulatora przepływu pozwala uniknąć zagrożeń takich jak powodzie, cofki i podtopienia kanalizacji

 

Zrealizowanie projekty:
Przykładem naszej realizacji w zakresie doboru i dostawy regulatorów przepływu jest dostawa 11 regulatorów na inwestycję: Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny / zad. 14 i zad.15/ w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków” (POIiŚ 7.1-11.1)”