Kampanie pomiarowe sieci kanalizacji

Czynność obejmująca wykonanie pomiarów przepływu i napełnienia ścieków w kanałach oraz pomiarów opadów deszczów dla różnych potrzeb technicznych (kalibracji modelu, ograniczenia ilości wód przypadkowych, ograniczenia zrzutów hurtowych, uzyskania realnych danych wyjściowych).

Dane pomiarowe dotyczące przepływu i poziomu są niezbędnymi parametrami wejściowymi służącymi do kalibrowania modeli sieci hydrodynamicznych.

Kampania pomiarowa pozwala na pozyskanie informacji takich jak: wysokość wypełnienia, prędkość medium, przepływ czy temperatura.

 

Korzyści:

 • pozwala na skuteczną weryfikację modeli (matematycznego, dynamicznego modelu hydraulicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej),
 • pozwala określać zróżnicowanie zlewni,
 • pozwala zaprogramować racjonalne działania dla naprawy sieci i ograniczenia wód przypadkowych.

 

Odbiorcy:

 • Miasta i gminy
 • Wodociągu
 • Zarządy Dróg i Zieleni
 • Przemysł
 • Sieci handlowe
 • Biura projektowe
 • Deweloperzy
 • Wykonawcy
 • Transport
 • Hotele i gastronomia
 • Oświata i służba zdrowia
 • Drogi i parkingi