Projekty budowlane i wykonawcze

Podejmujemy wyzwania związane z nowymi lub istniejącymi już inwestycjami, przygotowujemy projekty techniczne systemów kanalizacji deszczowej, określamy niezbędną pojemność zbiorników retencyjnych, projektujemy zielono-niebieską infrastrukturę.