RainBrain – zbieranie, przetwarzanie i analiza danych pomiarowych

To dedykowana aplikacja przeznaczona do zbierania i analizowania danych pomiarowych pochodzących z deszczomierzy, stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz innych urządzeń pomiarowych. RainBrain umożliwia rejestrowanie i monitorowanie danych oraz zgromadzenie ich w postaci jednolitej bazy danych o całej historii deszczów dla danej lokalizacji.

Jest to innowacyjna metoda prezentacji danych o opadach, która dzięki dostępowi do gotowych raportów ułatwia podejmowanie decyzji oraz planowanie inwestycji.

 

Korzyści:

  • Umożliwia dokładną i szybką analizę zarejestrowanych danych o opadach,
  • Dostarcza jednolitą bazę danych o całej historii deszczów dla danej lokalizacji,
  • Dostarcza przetworzone dane w postaci raportów,
  • Posiada rozbudowaną funkcjonalność dotycząca analizy deszczy.

 

Odbiorcy:

  • Miasta i gminy
  • Wodociągu
  • Sektor publiczny
  • Przemysł
Realizacje