Wymiarowanie zbiorników retencyjnych

Zapewniamy możliwość przeprowadzenia kompleksowych obliczeń niezbędnej objętości zbiorników retencyjnych. Zgodnie z niemiecką wytyczną DWA-A 117 przeprowadzane są one dla dużych zlewni kanalizacyjnych (zlewnie o powierzchni ponad 200 ha, bądź też o czasie przepływu powyżej 15 min). Wynikiem obliczeń są zależności obrazujące pojemność zbiornika retencyjnego, których dobór jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na sprawność kanalizacji deszczowych.

 

Korzyści:

 • zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych lub oczyszczalni ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym
 • uniknięcie wylewów z kanałów
 • uniknięcie podtopień terenów zurbanizowanych

 

Odbiorcy:

 • Miasta i gminy
 • Wodociągu
 • Zarządy Dróg i Zieleni
 • Przemysł
 • Sieci handlowe
 • Biura projektowe
 • Deweloperzy
 • Wykonawcy
 • Transport
 • Hotele i gastronomia
 • Oświata i służba zdrowia
 • Drogi i parkingi