Inwentaryzacja majątku sieciowego

Pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym stanie systemu odwodnienia (sieci, urządzeń sieciowych, cieków odbiorników). Informacje te są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, które muszą być oparte na aktualnych i spójnych danych na temat stanu majątku.

 

Inwentaryzacji dokonywana jest w oparciu o pozyskanie materiały techniczne (opisy). Powinny one być punktowo zweryfikowane w zakresie rzetelności i poprawności wykonania. Coraz bardziej istotne są aspekty własnościowe związane z użytecznością gruntu. Inwentaryzacja jest wstępem do dalszych analiz technicznych związanych z utrzymaniem systemu (jego rozwojem, inwestycjami).

 

Korzyści:

  • pozyskanie aktualnych i spójnych danych o systemie
  • informacje pozyskane podczas inwentaryzacji posłużyć mogą jako wstęp do dalszych analiz technicznych
  • uzyskanie informacji o potencjalnych zagrożeniach awarią
  • dostęp do danych o systemie w jednym miejscu
Realizacje