Kampanie pomiarowe

Precyzyjne i rzeczywiste pomiary opadów z własnych deszczomierzy pozwalają na optymalizację opłat do Wód Polskich, sterowanie systemem retencji w oparciu o opady i prognozę pogody oraz urealniają ocenę przyszłych zagrożeń w danym obszarze ułatwiając zaplanowanie działań prewencyjnych.

Rozplanowujemy położenie deszczomierzy, prowadzimy kampanie pomiarowe opadów i przepływów w ciekach i sieciach kanalizacji. Zarządcy systemów zyskują dzięki nam pewność działania i podejmują racjonalne decyzje. Dane z monitoringu udostępniamy w sprawdzonej i poręcznej aplikacji RainBrain, z której korzysta już szereg miast w Polsce.