Program Funkcjonalno-Użytkowy

To opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Pomagamy w nim określić wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania budowlanego, przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawianych im wymagań technicznych, ekonomicznych, materiałowych, funkcjonalnych i architektonicznych.

Ułatwiamy określenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

Jesteśmy autorami programów referencyjnych i wdrożonych przez inwestorów realizujących prace z obszaru wód opadowych i roztopowych.

 

PFU zbiera elementy planowanej inwestycji zwłaszcza, gdy Inwestor aplikuje o dofinansowanie – określa różne jej aspekty począwszy od opisu stanu istniejącego do założeń stanu docelowego.
Korzyści:

  • ułatwia określenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych

 

Odbiorcy:

  • Miasta i Gminy
  • Wodociągi
  • Zarządy Dróg i Zieleni