Etap I – badania przemysłowe

W chwili obecnej realizowany jest etap I, którego celem jest opracowanie lokalnych hietogramów wzorcowych, pozwalających na wiarygodne zasilanie symulacji hydrodynamicznych celem weryfikacji poprawności projektów systemów odwodnienia. Etap ten należy do kategorii prac badawczo-rozwojowych i z założenia będzie trwał 8 miesięcy.

Badania przemysłowe tego etapu będą prowadzone z użyciem nowoczesnych metod data mining, z użyciem analizy skupień. Posiadane know-how pozwala założyć osiągniecie obiektywizacji wydzielania hietogramów poprzez analizę wartości indeksu Calińskiego i Harabasza. Etap 1 kończyć będzie weryfikacja hipotezy zakładającej regionalizację lokalnych hietogramów wzorcowych.

Powrót