WEBINARIUM Monitoring jakości wody w rzekach i zbiornikach wodnych.

 

Monitoring jakości wody w rzekach i zbiornikach wodnych.

 

Ostatnie problemy z jakością wody w Polsce, takie jak alarmujący masowe śnięcie ryb w rzece Odrze w 2022 roku oraz incydenty z oczyszczalnią ścieków w Warszawie w latach 2019/2020, podkreślają pilną potrzebę monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym.
Podczas webinarium wskazane zostały wyzwania, przed którymi stają miasta w zakresie redukcji zanieczyszczeń rzek. Podkreślimy kluczową rolę systemów monitoringu w czasie rzeczywistym i zaawansowanych czujników zdolnych do jednoczesnego pomiaru wielu parametrów jakości wody. Te systemy są niezbędne do ciągłego zbierania danych, pomagając nam zarówno identyfikować, jak i zapobiegać zanieczyszczeniom w naszych rzekach, przyczyniając się do czystszej i bardziej zrównoważonej jakości środowiska wodnego.

 

Podczas spotkania zaprezentowana została następująca tematyka:

  • Urządzenia Hydrolab Hl4 i Hl7
  • Zestaw czujników możliwych do zainstalowania w sondach
  • Trzy możliwości prowadzenia monitoringu za pomocą sond Hydrolab
  • Przykładowe instalacje monitoringu jakości wody
  • Aplikacja RainBrain i możliwości integracji danych w istniejących systemach monitoringu
  • Eksploatacja urządzeń po eksploatacji

 

Urządzenia Hydrolab HL4 i HL7 to doskonałe narzędzia do monitoringu jakości wody. Ilość parametrów fizykochemicznych jakie mogą mierzyć, pozwala na wykorzystanie ich w wielu aplikacjach: bieżący monitoring on-line jakości wód, analiza wpływu zrzutu z przelewów burzowych na ekosystem wodny, okresowe pomiary parametrów fizykochemicznych, profilowanie rzek i jezior, identyfikacja warunków sprzyjającym zakwitowi alg, monitoring kąpielisk, itp. Pomiary prowadzone za pomocą tych urządzeń (nad poprawnością których czuwa również dostarczone oprogramowanie użytkownika) daje osobom decyzyjnym szerokie spektrum informacji potrzebnych do podejmowania niezbędnych decyzji w newralgicznych momentach.

 

Webinarium poprowadził dla Państwa Karol Mikołajewski z firmy RetencjaPL. 

 

Powrót