WEBINARIUM Regulacja przepływu na sieci deszczowej oraz dobór regulatorów przepływu w oparciu o platformę WaterFolder.

Regulacja przepływu na sieci deszczowej oraz dobór regulatorów przepływu w oparciu o platformę WaterFolder!

 

Webinar był poświęcony teoretycznym zagadnieniom oraz prezentacji kalkulatora doborowego regulatorów przepływu na platformie Water Folder. Został on stworzony z myślą o usprawnieniu pracy projektantów systemów kanalizacji deszczowej.

 

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Podczas pierwszej części webinaru poruszone zostały następujące tematy:

  • Możliwości zastosowania regulatorów
  • Dlaczego regulatory wirowe są bardziej korzystnym rozwiązaniem? 
  • Określanie wydatku dla regulatora. 
  • Sposób wyznaczania wartości wysokości piętrzenia przed regulatorem. 

 

Druga część webinaru obejmuje prezentację kalkulatora doborowego: 
  • Przedstawienie kolejnych kroków dokonywania doboru na platformie.
  • Zapoznanie z funkcjami panelu użytkownika.
  • Dokonanie przykładowego doboru regulatora przepływu.

 

Odpowiedzią na te potrzeby jest Kalkulator doboru regulatorów przepływu, który powstał na znanej już projektantom, włodarzom miejskim i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym platformie www.WaterFolder.com. Celem narzędzia jest szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej. Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

 

 

 

 

Prowadzący:

Anna Kułacka – w firmie RETENCJAPL pracuje jako specjalista ds. produktu. Jest odpowiedzialna za dobór regulatorów przepływu planowanie procesu realizacji zamówień.

Dr inż. Szymon Mielczarek – Kierownik Projektów Rozwojowych w firmie Ecol- Unicon.

Powrót