WEBINARIUM Problemy prawne i techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej: czy zmiana prawa jest potrzebna? Czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

Problemy prawne i techniczne w podejściu do kanalizacji ogólnospławnej: czy zmiana prawa jest potrzebna? Czy zmiana sposobu utrzymania zbiorników jest konieczna?

 

 

Webinar poprowadzili dla Państwa przedstawiciele dwóch firm: Paweł Licznar z RetencjaPL oraz Paweł Meissner z Meva-Pol.

 

Podczas webinarium zostały przedstawione przesłanki wskazujące na fakt, że stare uregulowania prawne dotyczące krotności przelewów burzowych, obowiązujące do dziś w Polsce, nie odpowiadają współczesnym realiom eksploatacji systemów kanalizacji ogólnospławnych. Dopuszczalne częstości przelewów burzowych zostaną skonfrontowane z wynikami badań dotyczących częstości występowania deszczy nawalnych na obszarze całego kraju, przeprowadzonych w ramach realizacji dofinansowanego przez NCBiR projektu POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

 

Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostały wybrane rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalające w innych krajach obniżać lub likwidować szkodliwe oddziaływanie przelewów na odbiorniki wodne. Na tej podstawie sformułowane zostaną postulaty dotyczące zmian przepisów dotyczących funkcjonowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej. 

 

W drugiej części webinarium zaprezentowaliśmy ekonomiczne i wygodne rozwiązanie zastosowania systemu automatycznego spłukiwania zbiorników retencyjnych HYDROSELF, które wykorzystuje energię ścieków spiętrzonych w otwartych komorach spiętrzających wydzielonych w zbiorniku. Na zakończenie zostanie przeprowadzony dobór systemów spłukiwania w oparciu o platformę WaterFolder. 

                                    

 

 

Użycie narzędzia jest darmowe – wystarczy tylko zalogować się na platformie www.WaterFolder.com

                                    

 

Powrót