WEBINARIUM Korzyści współpracy inteligentnych zbiorników z błękitno-zieloną infrastrukturą.

Korzyści współpracy inteligentnych zbiorników z błękitno-zieloną infrastrukturą.

 

Podczas części wstępnej webinarium omówiliśmy możliwości optymalizacji parametrów inteligentnych zbiorników poprzez integrację z elementami błękitno-zielonej infrastruktury w ich zlewniach. Skupiliśmy się na różnych metodach wymiarowania tych obiektów oraz ich wpływie na przepływy do scentralizowanych zbiorników retencyjnych.

W głównej części spotkania przedstawiliśmy rozwiązania z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych, takie jak Rain Garden oraz Inteligentne Zbiorniki Uponor Infra. Inteligentne zbiorniki Uponor Infra stanowią kompleksowy system, który nie tylko retencjonuje wodę deszczową, ale także oferuje funkcje monitoringu i sterowania.

W obliczu zmian klimatu i wzrastającej potrzeby efektywnego zarządzania zasobami wody, możliwość wielokierunkowego wykorzystania zgromadzonej wody deszczowej staje się kluczowa. To podejście przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej, w tym zieleni, boisk, dróg, oraz minimalizowania zużycia wody z sieci miejskich. Ponadto pomaga zmniejszyć opłaty za odprowadzenie wód deszczowych.

Dodatkowo omówiliśmy korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania Rain Garden, które opóźnia odpływ powierzchniowy wód deszczowych, zwiększając jednocześnie retencję krajobrazową.

Na zakończenie webinarium przedstawiliśmy proces obliczeń retencji oraz dobór zbiorników polietylenowych Uponor Infra za pomocą kalkulatora dostępnego na platformie WaterFolder.

Webinarium poprowadziły Renata Woźniak-Vecchie z firmy RetencjaPL oraz Aleksandra Przybycień z firmy Uponor Infra.

 

Powrót