WEBINARIUM Dobór oraz zastosowanie systemów retencyjno-rozsączających wód deszczowych.

 

Dobór oraz zastosowanie systemów retencyjno-rozsączających wód deszczowych.

 

Webinar jest dedykowany projektantom oraz wszystkim osobom, które zajmują się problemem prawidłowego wymiarowania systemów retencyjno-rozsączających wód deszczowych.

Podczas spotkania chcemy Państwu przybliżyć metody wymiarowania systemów retencyjno-rozsączających z wykorzystaniem wiarygodnych danych opadowych.

 

Współcześnie rozsączanie wód opadowych wydaje się naturalnym i pozornie nieskomplikowanym sposobem radzenia sobie z nadmiarem wód deszczowych. Każdy z nas, jako dziecko, widział, a nawet bawił się w kałuży. Gdy pada deszcz, kałuża napełnia się wodą, a po kilku dniach lub nawet godzinach woda wsiąka do gruntu. Co w tym skomplikowanego? Jeśli tak jest, dlaczego dopiero w 1990 roku pojawiła się wytyczna ATV-A 138 dotycząca budowy i wymiarowania urządzeń do zdecentralizowanej infiltracji nieszkodliwie zanieczyszczonych wód opadowych?

 

Podczas Webinaru staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jakie dane należy przede wszystkim uwzględnić podczas przygotowywania doboru systemów rozsączających. Omówiliśmy, w jaki sposób przyjąć natężenie deszczu oraz czas jego trwania. Wskazaliśmy,  jak mogą się różnić wyniki i wymiary zbiorników w zależności od przyjętego modelu opadowego. Przeanalizowaliśmy także założenia wytycznej ATV-A 138.

 

Podobną metodykę można zastosować również do rozproszonych obiektów retencyjno-infiltracyjnych, w tym błękitno-zielonej infrastruktury. Omówimy nasze doświadczenia projektowe z różnymi wytycznymi projektowymi w tym zakresie oraz możliwości stosowania różnych metod wymiarowania takich obiektów w zależności m.in. od warunków technicznych i projektowanego układu odwodnieniowego. Zachęcamy o samodzielnego wypróbowania narzędzia dostępnego już dla wszystkich na platformie WaterFolder.com.

 

Na zakończenie webinarium wskazaliśmy, na co zwrócić uwagę wybierając system, aby nie tylko był sprawny, ale także trwały – przedstawiliśmy założenia normy PN-EN 17152-1.

 

Prezentację poprowadziły Renata Woźniak-Vecchie z firmy RetencjaPL oraz Agnieszka Wrzesińska z firmy Wavin Polska.

 

Powrót